«Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Կոռուպցիոն ռիսկերը ծննդօգնության ոլորտում» ծրագիր, իրականացնող` «Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Սյունիքի մարզ)

Ծրագիր

Հաշվետվություն

Զեկույց