«Արժանապատիվ սերունդ» հասարակական կազմակերպություն

«Պետական գնումների կազմակերպման գործընթացներում  կոռուպցիոն  ռիսկերի նվազեցման  հնարավորությունների մոնիթորինգ» ծրագիր, իրականացնող` «Արժանապատիվ սերունդ» հասարակական կազմակերպություն (Գեղարքունիքի մարզ):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

•  «Պետական գնումների կազմակերպման գործընթացներում կոռուպցիոն  ռիսկերի նվազեցման հնարավորությունների մոնիթորինգ» ծրագրի արդյունքների Զեկույց