«Էլեգիա» մշակութային հասարակական հասարակական կազմակերպություն

«Հակակոռուպցիոն կրթության և բարեվարքության ամրապնդման մշտադիտարկում ՀՀ Բուհերում» ծրագիր, իրականացնող` «Էլեգիա» մշակութային հասարակական հասարակական կազմակերպություն (Երևան):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

• Կոռուպցիայի կանխարգելումը և բարեվարքության ամրապնդումը ՀՀ կրթական համակարգում (Մշտադիտարկման արդյունքների հետազոտություն)