«ԼոգոՍ» Երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն

«Գյումրու հատուկ խնամքի տների և մանկատների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, երեխաների և նրանց ծնողների շահերի և իրավունքների պաշտպանության» ծրագիր,  իրականացնող` «ԼոգոՍ» Երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն, համագործակից կազմակերպություններ`««ՈւԻԽ» Իրավաբանական Կլինիկա» հասարակական կազմակերպություն, «Արաքս Կենտրոն» Բարեգործական հասարակական կազմակերպություն (Շիրակի մարզ)

Ծրագիր

Հաշվետվություն