«Գավառի բիզնես կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Մոնիթորիգը որպես կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման գործիք պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում» ծրագիր, իրականացնող` «Գավառի բիզնես կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն, (Գեղարքունիքի մարզ)

Ծրագիր

Հաշվետվություն