Կառավարությունը հաստատել է 2018/2019 ուսումնական տարվա` անվճար, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը

Կառավարությունը որոշում է ընդունել, որով հաստատել է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների:

Որոշումն ընդունվել է մայիսի 24-ին, ուժի մեջ կմտնի այսօր՝ հունիսի 7-ին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

Ընդամենը

1350

1245

105

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1136

1043

93

Հայ-ռուսական համալսարան

25

22

3

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

3

3

0

Եվրոպական համալսարան

8

8

0

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

17

3

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

17

14

3

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

41

38

3

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

3

0

Արցախի Հանրապետություն

30

30

0

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

20

20

0

ՀՀ ոստիկանություն

10

10

0

Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական բուհեր ընդունված օտարերկրյա քաղաքացիներ

23

23

0

Պահուստային տեղ

14

14

0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

1

2

3

4

5

Ընդամենը

1136

1043

93

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

328

296

32

056101.00.7 Մաթեմատիկա

9

056801.00.7 Մեխանիկա

3

056802.00.7 Ֆինանսական մաթեմատիկա

8

061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

16

055101.00.7 Ֆիզիկա

10

055102.00.7 Ռադիոֆիզիկա

8

071401.00.7 Էլեկտրոնիկա

7

071403.00.7 Ռադիոտեխնիկա և կապ

3

053101.00.7 Քիմիա

3

091601.01.7 Ֆարմացիա

7

051101.00.7 Կենսաբանություն

3

051202.00.7 Կենսաֆիզիկա

2

051201.00.7 Կենսաքիմիա

3

054101.00.7 Երկրաբանություն

4

054201.00.7 Աշխարհագրություն

10

101801.00.7 Սերվիս

5

061104.00.7 Տեղեկատվական համակարգեր

7

022201.00.7 Պատմություն

8

022202.00.7 Հնագիտություն

3

031501.00.7 Մշակութաբանություն

4

021801.00.7 Արվեստի տեսություն և պատմություն

3

022802.00.7 Կովկասագիտություն

5

022803.00.7 Հայագիտություն

3

031201.00.7 Քաղաքագիտություն

6

031801.00.7 Միջազգային հարաբերություններ

12

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

8

041301.00.7 Կառավարում

14

041201.00.7 Ֆինանսներ

3

041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

022301.00.7 Փիլիսոփայություն

5

031301.00.7 Հոգեբանություն

5

092301.00.7 Սոցիալական աշխատանք

6

031401.00.7 Սոցիոլոգիա

4

031804.00.7 Հասարակայնության հետ կապեր

3

023101.00.7 Հայոց լեզու և գրականություն

12

011101.00.7 Կրթական գիտություններ

4

032101.00.7 Լրագրություն

5

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն

15

023201.00.7 Լեզվաբանություն

25

022102.00.7 Աստվածաբանություն

4

022101.00.7 Կրոնագիտություն

2

042101.00.7 Իրավագիտություն

12

031803.00.7 Եվրոպագիտություն

3

022801.00.7 Արևելագիտություն

12

ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ

11

11

0

023101.00.7 Հայոց լեզու և գրականություն

1

022201.00.7 Պատմություն

1

101801.00.7 Սերվիս

1

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

1

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն

2

061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

054201.00.7 Աշխարհագրություն

1

023201.00.7 Լեզվաբանություն

1

031301.00.7 Հոգեբանություն

1

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ

206

192

14

061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

7

071401.00.7 Էլեկտրոնիկա

19

071802.00.7 Արդյունաբերական ճարտարագիտություն

3

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

16

061105.00.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

11

061901.00.7 Տեղեկատվական անվտանգություն

18

072401.00.7 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

2

071301.00.7 Էներգետիկա

15

041301.00.7 Կառավարում

3

071302.00.7 Էլեկտրատեխնիկա

6

071501.00.7 Մետալուրգիա

2

071503.00.7 Մեքենագիտություն

3

071502.00.7 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

3

071601.00.7 Տրանսպորտային համակարգեր

7

071505.00.7 Տրանսպորտային մեքենաշինություն

3

071506.00.7 Սարքաշինություն և չափագիտություն

6

071403.00.7 Ռադիոտեխնիկա և կապ

22

071402.00.7 Ավտոմատացում

6

061102.00.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն

18

061103.00.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն

16

071101.00.7 Քիմիական տեխնոլոգիա

2

072101.00.7 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

2

071201.00.7 Շրջակա միջավայրի պահպանություն

2

ՀԱՊՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

10

10

0

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

2

072301.00.7 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

2

073201.00.7 Շինարարություն

2

061105.00.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

4

ՀԱՊՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

5

5

0

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

2

073201.00.7

Շինարարություն

3

«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ

51

41

10

073101.00.7 Ճարտարապետություն

8

073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն

2

073201.00.7 Շինարարություն

13

061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

3

061104.00.7 Տեղեկատվական համակարգեր

3

021201.00.7 Դիզայն

7

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

2

041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

071601.00.7 Տրանսպորտային համակարգեր

1

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ

95

90

5

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

30

041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

10

041201.00.7 Ֆինանսներ

18

041301.00.7 Կառավարում

17

041401.00.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

13

056201.00.7 Վիճակագրություն

2

 ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

8

7

1

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

1

041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

041201.00.7 Ֆինանսներ

2

041301.00.7 Կառավարում

2

«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան»հիմնադրամ

102

93

9

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

42

031501.00.7 Մշակութաբանություն

3

021401.00.7 Կիրառական արվեստ

2

021801.00.7 Արվեստի տեսություն և պատմություն

2

092301.00.7 Սոցիալական աշխատանք

2

031301.00.7 Հոգեբանություն

11

011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն

5

031401.00.7 Սոցիոլոգիա

2

032101.00.7 Լրագրություն

2

021503.00.7 Թատերական արվեստ

2

032201.00.7 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

2

021101.00.7 Տեսալսողական արվեստ

3

041301.00.7 Կառավարում

2

011201.00.7 Նախադպրոցական մանկավարժություն

2

011302.00.7 Հատուկ մանկավարժություն

7

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն

1

052101.00.7 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

2

054201.00.7 Աշխարհագրություն

1

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ

58

56

2

031201.00.7 Քաղաքագիտություն

2

031801.00.7 Միջազգային հարաբերություններ

2

023201.00.7 Լեզվաբանություն

29

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն

5

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

8

101801.00.7 Սերվիս

4

031803.00.7 Եվրոպագիտություն

2

032101.00.7 Լրագրություն

2

041301.00.7 Կառավարում

2

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ

36

36

0

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

21

031301.00.7 Հոգեբանություն

2

011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն

3

021401.00.7 Կիրառական արվեստ

2

061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

092301.00.7 Սոցիալական աշխատանք

1

101501.00.7 Զբոսաշրջություն

2

041301.00.7 Կառավարում

3

«Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»հիմնադրամ

19

19

0

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

11

031301.00.7 Հոգեբանություն

2

041301.00.7 Կառավարում

2

053101.00.7 Քիմիա

2

011101.00.7 Կրթական գիտություններ

2

«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ

30

29

1

021501.00.7 Երաժշտական արվեստ

2

021502.00.7 Կատարողական արվեստ

26

021801.00.7 Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

ԵՊԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

3

3

0

021502.00.7 Կատարողական արվեստ

3

«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

15

14

1

021101.00.7 Տեսալսողական արվեստ

1

021103.00.7 Կինոարվեստ

2

021301.00.7 Կերպարվեստ

1

021503.00.7 Թատերական արվեստ

5

021504.00.7 Պարարվեստի ռեժիսուրա

1

021801.00.7 Արվեստի տեսություն և պատմություն

4

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

1

1

0

021502.00.7 Կատարողական արվեստ

1

«Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամ

14

12

2

021201.00.7 Դիզայն

7

021301.00.7 Կերպարվեստ

3

021401.00.7 Կիրառական արվեստ

1

021801.00.7 Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

ՀԳՊԱ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

2

2

0

021301.00.7 Կերպարվեստ

1

021201.00.7 Դիզայն

1

«Գավառի պետական համալսարան»հիմնադրամ

14

12

2

011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն

2

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

5

041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

041201.00.7 Ֆինանսներ

1

031101.00.7 Տնտեսագիտություն

1

061103.00.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն

1

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»հիմնադրամ

11

9

2

091801.00.7 Հանրային առողջություն և առողջապահություն

5

091601.00.7 Ֆարմացիա

4

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ

30

27

3

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

19

101401.00.7 Սպորտ

6

032101.00.7 Լրագրություն

2

«Հայաստանի ազգային ագրարայինհամալսարան» հիմնադրամ

80

71

9

031802.00.7 Ագրոէկոնոմիկա

8

041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

6

041201.00.7 Ֆինանսներ

5

041401.00.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

4

041301.00.7 Կառավարում

2

041801.00.7 Ագրոբիզնես

5

052201.00.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

5

071202.00.7 Կենսագործունեության անվտանգություն

1

071601.00.7 Տրանսպորտային համակարգեր

2

071602.00.7 Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

2

072101.00.7 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

13

072301.00.7 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

2

073201.00.7 Շինարարություն

4

081101.00.7 Ագրոնոմիա

4

081102.00.7 Անասնաբուծություն
082101.00.7 Անտառային տնտեսություն
084101.00.7 Անասնաբուժություն

8

«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

7

7

0

011401.05.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

4

011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն

1

041301.00.7 Կառավարում

1

011101.00.7 Կրթական գիտություններ

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ

Բուհը,

մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

Հայռուսական համալսարան

25

22

3

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

3

3

0

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

041201.00.7

Ֆինանսներ

1

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ

Բուհը,
մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

«Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամ

20

17

3

«Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամ

8

8

0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Բուհը,
մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

17

14

3

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

1

022801.00.7

Արևելագիտություն

1

022201.00.7

Պատմություն

1

041301.00.7

Կառավարում

2

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

041201.00.7

Ֆինանսներ

1

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

1

031301.00.7

Հոգեբանություն

1

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

1

051101.00.7

Կենսաբանություն

1

054101.00.7

Երկրաբանություն

1

091601.00.7

Ֆարմացիա

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՊՆ ՎՍարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

103101.00.7 Միավորումների և զորամասերի կառավարում

20

20

0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բուհը,
մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

ՀՀ ոստիկանությանկրթահամալիր

10

10

0

042101.00.7 Իրավագիտություն

10

10

0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Բուհը,
մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

41

38

3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Բուհը,
մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ)

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

3

0

055101.00.7

Ֆիզիկա

3

3

0

 

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել