Կառավարությունը հաստատել է արգելված թմրամիջոցների ցանկը

Կառավարության N 1129-ը որոշման մեջ նոր լրացումներ են կատարվել: Հաստատվել է հսկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի նոր ցանկը: Որորշումը վարչապետի կողմից ստորագրվել է 2017 թվականի օգոստոսի 8-ին, սակայն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի փետրվարի 8-ին:

Ձեզ ենք ներկայացնում նշված ցանկը.

Ալիլպրոդին

Ալլոբարբիտալ

Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ

Ալֆա-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենետիլամին (4-MTA)

Ալֆացետիլմեթադոլ

Ալֆամեթադոլ

Ալֆամեթիլֆենտանիլ

Ալֆամեպրոդին

Ալֆապրոդին

Ամոբարբիտալ

Անիլերիդին

Ացետիլ-ալֆամեթիլֆենտանիլ

Ացետիլդիհիդրոկոդեին

Ացետիլմեթադոլ

Ացետորֆին

Ափիոն` քնաբեր և յուղային կակաչի մակարդվող հյութ

Ափիոնի չոր մզվածք

Ացետիլացված ափիոն` ափիոնի կամ մզվածքային ափիոնի ացետիլացմամբ ստացվող միջոց, որն իր բաղադրության մեջ, բացի ափիոնի ալկալոիդներից, պարունակում է մոնոցետիլմորֆին, դիացետիլմորֆին, ացետիլկոդեին կամ դրանց խառնուրդը: Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտ` ցանկացած ձևով հավաքված կակաչի ցանկացած տեսակի բոլոր մասերը (չորացրած և չչորացրած` բացառությամբ հասուն սերմերի), որոնք պարունակում են ափիոնի թմրապես ակտիվ ալկալոիդներ:

Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտի խտանյութ (մորֆինի պարունակությունը` 50 տոկոս)` նյութ, որը ստացվում է այն ժամանակ, երբ կակաչի ծղոտը ենթարկվում է իր բաղադրության մեջ գտնվող ալկալոիդների խտացման պրոցեսին:

Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտի մզվածք (մզվածքային ափիոն)` միջոց, որը ցանկացած եղանակով ստացվում է կակաչի ծղոտից, թմրապես ակտիվ ալկալոիդների ջրով կամ օրգանական լուծիչներով մզում, կարող է հանդիպել հեղուկ, խեժանման կամ պինդ ձևերով:

Բարբիտալ

Բեզիտրամիդ

Բենզեթիդին

Բենզիլմորֆին

Բետացետիլմեթադոն

Բետամեթադոլ

Բետամեպրոդին

Բետապրոդին

Բետա-հիդրօքսի-3-մեթիլֆենտանիլ

Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ

Բրոլամֆետամին

4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենետիլամին (2C-B)

Բուտալբիտալ

Դեզոմորֆին

Դեմորֆան

ԴԵՏ` N,N-դիէթիլտրիպտամին

Դեքսամֆետամին

Դիամպրոմիդ

Դիէթիլթիամբուտեն

Դիհիդրոմորֆին

Դիմեթիլթիամբուտեն

Դիմենօքսադոլ

Դիմեֆեպտանոլ

Դիպիպանոն

Դիօքսաֆետիլբուտիրատ

Դիֆենօքսին

Դրոտեբանոլ

ԴՄԱ` dl-2,5-դիմետօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

ԴՄՀՊ` 3-(1,2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ -6H-դիբենզո-[b,d] պիրան

ԴՄՏ` N,N դիմեթիլտրիպտամին

ԴՕԷՏ` dl-2,5-դիմետօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին

Էթիլմեթիլթիամբուտեն

Էթօքսերիդին

Էկգոնին` դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են վերածվել էկգոնինի և կոկաինի

Էտիցիկլիդին

Էտոնիտազեն

Էտորֆին

Էտրիպտամին

Էֆեդրինից տան պայմաններում պատրաստված պատրաստուկներ

Էֆեդրոն (մեթկատինոն)

Թեբակոն

Թիոֆենտանիլ

Իզոմեթադոն

Լիզերգինաթթու և այն պարունակող պրեպարատները (+) – լիզերգիդ

Լևոմետորֆան

Լևոմորամիդ

Լևորֆանոլ

Լևոֆենացիլմորֆան

Լևամֆետամին

Կաթա էդուլիս

Կանեփ` բոլոր տեսակների

Կաննաբիս` կանեփի տարբեր տեսակներից ստացվող պատրաստուկները, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ` անկախ այն բանից, թե որ անվանմամբ են հանդես գալիս, այդ թվում`

մարիխուանա` չորացրած և չչորացրած ցողունի մնացորդներից, տերևապատ գագաթներից և առանց կենտրոնական ցողունի կանեփի տարբեր տեսակներից պատրաստված խառնուրդ

հաշիշ, անաշա, կաննաբիսի խեժ` առանձնացված խեժի, կաննաբիսի ծաղկափոշու հատուկ պատրաստված խառնուրդ կամ կաննաբիսի` այլ լցանյութերով գագաթների մշակմամբ ստացված խառնուրդ (մանրացում, մամլում)` անկախ խառնուրդի ձևից` դեղահատ, հաբ, մամլած սալիկ, մածուկ և այլն

հաշիշի յուղ` ճարպերի և այլ լուծիչների միջոցով մզված և կանեփի տարբեր տեսակների բուսամասերից ստացված թմրաբեր միջոց (կարող է հանդիպել լուծիչի և կպչուն զանգվածի ձևով), կաննաբիսի մզվածքներ և թուրմեր

Կաթին

Կատինոն

Կետոբեմիդոն

Կոկա բույսի տերևներ

Կոկաին

Հերոին

Հիդրոկոդոն

Հիդրոմորֆինոլ

Հիդրոմորֆոն

Հիդրօքսիպեթիդին

ՄԴՄԱ` dl-3,4-մեթիլենդիօքսի-N-ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին

Մեթամֆետամին ռացեմատ

Մեթիլդեզորֆին

Մեթիլդիհիդրոմորֆին

4-մեթիլամինորեքս

3-մեթիլթիոֆենտանիլ

3-մեթիլֆենտանիլ

Մեթիլֆենոբարբիտալ

Մեսկալին

Մետազոցին

Մետոպոն

Միրոֆին

ՄՄԴԱ` dl-5-մետօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

Մորամիդ ինտերմեդիատ

Մորֆերիդին

Մորֆինի մեթիլբրոմիդ և մորֆինի այլ հնգավալենտ ազոտային ածանցյալներ` ներառյալ N-օքսիմորֆինային ածանցյալները, որոնցից է N-օքսիկոդեինը

Մորֆին-ն-օքսիդ

ՄՊՊՊ` 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ պրոպիոնատ (բարդ եթեր)

N-էթիլ ՄԴԱ (+)-N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլեն-դիօքսի) ֆենեթիլամին

N-հիդրօքսի ՄԴԱ (+)-N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենեթիլ] հիդրօքսիլամին)

Նիկոկոդին

Նիկոդիկոդին

Նիկոմորֆին

Նորացիմեթադոլ

Նորկոդեին

Նորլևորֆանոլ

Նորմեթադոն

Նորմորֆին

Նորպիպանոն

Քնաբեր կակաչ

Պարա-ֆլուորոֆենտանիլ

Պարահեքսիլ

Պեթիդին

Պեթիդին ինտերմեդիատ A

Պեթիդին ինտերմեդիատ B

Պեթիդին ինտերմեդիատ C

ՊԵՊԱՊ` 1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ ացետատ (բարդ եթեր)

Պիմինոդին

ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին)

Պսլիոցիբին

Պսիլոցին

Պսևդոէֆեդրինից կամ պսևդոէֆեդրին պարունակող դեղերից տան պայմաններում պատրաստված պատրաստուկներ

Պրոգեպտազին

Պրոպերիդին

Պրոպիրամ

Ռացեմեթորֆան

Ռացեմորամիդ

Ռացեմորֆան

Ռոլիցիկլիդին

Սեկբուտաբարբիտալ

Սեկոբարբիտալ

ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ)-ֆենիլպրոպան

Վինիլբիտալ

Տենամֆետամին

Տենոցիկլիդին

Տետրահիդրոկանաբինոլի բոլոր իզոմերները

ՏՄԱ` dl-3,4,5-տրիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

Օրիպավին

Օքսիկոդոն

Օքսիմորֆոն

Ֆենադօքսոն

Ֆենազոցին

Ֆենամպրոմիդ

Ֆենատին

Ֆենետիլին

Ֆենոմորֆան

Ֆենոպերիդին

Ֆենցիկլիդին

Ֆուրեթիդին

Սնկերի տարբեր տեսակների պտղամարմին (ցանկացած մասը), օրինակ (չորացրած կամ չչորացրած, մանրացրած կամ չմանրացրած), որոնք պարունակում են տվյալ ցուցակի թմրանյութերը, ինչպես նաև այդ սնկերի վերամշակումից ստացված մթերքներ, այդ թվում` տան պայմաններում ստացված պատրաստուկներ, որոնք պարունակում են տվյալ ցուցակի թմրանյութեր (պսիլոցիբին և այլն):

Տվյալ ցուցակում ներառված քնաբեր, կակաչ չհամարվող, բայց դրա ալկալոիդները պարունակող կակաչի տարբեր տեսակների կաթնահյութ:

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերներ

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր աղերը:

Ծանոթացեք 2,3, 4 ցուցակներին՝ այստեղ

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել