Հաստատվել է Կուրությունը կանխարգելելու նպատակով բնակչության առանձին խմբերին իրականացվող 2017-2018 թթ. միջոցառումների ծրագիրը

Կառավարության այսօրվա որոշմամբ հաստատվել է Կուրությունը կանխարգելելու նպատակով բնակչության առանձին խմբերին իրականացվող կատարակտի վիրահատությունների 2017-2018 թթ. միջոցառումների ծրագիրը:

Արդյունքում պետպատվերի շրջանակում կիրականացվի լրացուցիչ շուրջ 3000 վիրահատություն: Ծրագրով նախատեսվում է կատարակտի վիրահատության (ներառյալ ոսպնյակի արժեքը) ծառայություն մատուցել 60 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի նախատեսված շահառուներին, տվյալ ոլորտում մասնագիտական գործունեության առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում:

Շահառուների շրջանակը սահմանելիս հաշվի է առնվել, մասնավորապես, այն հանգամանքը, որ կատարակտը համարվում է տարիքային հիվանդություն և, ըստ ԱՀԿ տվյալների, հիվանդների շուրջ 82 տոկոսը պատկանում է հենց այս տարիքային խմբին: Շահառուների խմբում ընդգրկվել են նաև մանկավարժական աշխատողներ, ուսուցիչներ, բուժաշխատողներ, մշակույթի ոլորտի աշխատակիցներ, ովքեր չեն հանդիսանում սոցիալական փաթեթի շահառու:

Վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ կատարակտը մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում նախկինում մանկավարժական գործունեություն իրականացրած, մշակույթի, առողջապահական ոլորտների աշխատակիցների մոտ: Ցանկում ներառվել են նաև ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված «0» միավորից մինչև 30.00-ը ներառյալ, անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների անդամներ, ովքեր չունեն անհրաժեշտ բժշկական օգնությունից օգտվելու արտոնություններ:

Այս անձինք ևս ծրագրի շնորհիվ հնարավորություն կունենան խուսափելու կուրությունից: Շահառուի բժշկական օգնության ու սպասարկման ուղեգրումն իրականացվելու է տվյալ շահառուին սպասարկող առողջության առաջնային պահպանում իրականացնող բժշկական կազմակերպության կամ մշտական գործող հանձնաժողովների կողմից, իսկ կատարակտի վիրահատության ուղեգիր տրամադրվելու է տեղամասային ակնաբույժի կողմից զննման և համապատասխան բժշկական ցուցման առկայության դեպքում:

ՀՀ-ում բժշկական օգնության, սպասարկման ընթացքում փաստաթղթաշրջանառությունը պարզեցնելու և էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի աստիճանական ներդրումն ապահովելու նպատակով գործադիրը լրացումներ է կատարել նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում: Ներկայումս բժշկական հաստատություններում թղթային տարբերակով լրացվում են լիցենզավորող մարմնի սահմանած բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման վերաբերյալ մի շարք տվյալներ:

Որոշման նպատակն է սահմանել էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ներդրմանն ուղղված դրույթներ հանրապետությունում դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզավորման կարգերում` ապահովելով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելիս ավելի արագ և պարզ ընթացակարգ:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել