Սահմանվել են ընտանեկան, սոցիալական նպաստների և հրատապ օգնության չափերը

ՀՀ կառավարությունը իր N 61-Ն որոշման մեջ փոփոխութոյւններ է կատարել, որոնք վերաբերում են ընտանեկան, սոցիալական նպաստների և հրատապ օգնության չափերը սահմանելուն: Որոշումը 2018 թվականի հունվարի 25-ին ստորագրել է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը:

Նշենք, որ հրատապ օգնությունը` ընտանիքում երեխայի ծննդյան, ընտանիքում երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու, ընտանիքի անդամի մահվան դեպքերում տրվող միանվագ հրատապ  և եռամսյակային հրատապ օգնությունն է:

Սահմանվել են ընտանեկան նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը, ընտանեկան նպաստի բազային մասի չափը, 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելման տարբերակման պայմաններն ու տարբերակված չափերը`

1) ընտանեկան նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորի մեծությունը` 30.00 միավոր.

2) ընտանեկան նպաստի բազային մասը` 18000 դրամ.

3) 30.01-35.00 անապահովության միավորով ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքների`

ա. յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 5500 դրամ,

բ. չորս և ավելի` 18 տարին չլրացած անդամ ունեցող ընտանիքների (այսուհետ` բազմազավակ ընտանիք) յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ,

գ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6000 դրամ,

դ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի բազմազավակ ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7000 դրամ.

4) 35.01-39.00 անապահովության միավորով ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքների`

ա. յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6000 դրամ,

բ. բազմազավակ ընտանիքի յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7000 դրամ,

գ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ,

դ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի բազմազավակ ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7500 դրամ.

5) 39.01 և ավելի անապահովության միավորով ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքների`

ա. յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ,

բ. բազմազավակ ընտանիքի յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7500 դրամ,

գ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7000 դրամ,

դ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի բազմազավակ ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 8000 դրամ:

4. Սահմանել սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը և չափը`

1) սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորի մեծությունը` 30.00 միավոր.

2) սոցիալական նպաստի չափը` 18000 դրամ:

5. Սահմանել հրատապ օգնությունների չափերը`

1) միանվագ հրատապ օգնության չափերը`

ա. երեխայի ծննդյան դեպքում` 50000 դրամ,

բ. երեխայի` առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում` 25000 դրամ,

գ. ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում` 50000 դրամ.

2) եռամսյակային հրատապ օգնության ամսական չափը` 18000 դրամ:

Սահմանվել է նաև, որ մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը կազմելու է 18000 դրամ:

Որոշումը փետրվարի 8-ին արդեն ուժի մեջ է մտել:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ)

 

Մարզը

Տարածքային մարմինը

2018 թվական

2018 թվականին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարի բաշխումը (դրամ)

այդ թվում` ընտանեկան նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումար (դրամ)

այդ թվում` սոցիալական նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումար (դրամ)

այդ թվում` միանվագ հրատապ օգնությունների, եռամսյակային հրատապ օգնության (3%) համար նախատեսված ամսական գումարի բաշխումը (դրամ)

1

2

3

4

5

6

ԱՐԱՐԱՏ

ԱՐԱՐԱՏ

193,191,960

12,854,683

2,520,000

724,647

ԱՐՏԱՇԱՏ

1,161,326,604

83,341,817

9,180,000

4,255,400

ՎԵԴԻ

1,088,392,057

81,786,025

4,734,000

4,179,313

ՄԱՍԻՍ

986,888,855

71,074,849

7,632,000

3,533,889

Ընդամենը

3,429,799,477

249,057,374

24,066,000

12,693,249

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

ԱՇՏԱՐԱԿ

1,091,720,346

79,132,311

7,938,000

3,906,384

ԱՊԱՐԱՆ

348,262,660

25,013,148

2,736,000

1,272,740

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ

311,792,565

24,176,482

558,000

1,248,231

ԹԱԼԻՆ

629,537,451

46,523,611

3,564,000

2,373,844

Ընդամենը

2,381,313,022

174,845,553

14,796,000

8,801,199

ԱՐՄԱՎԻՐԻ

ԱՐՄԱՎԻՐ

886,807,709

62,993,623

7,740,000

3,167,019

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ

1,164,031,897

82,650,245

10,134,000

4,218,413

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ

288,317,354

21,279,736

1,728,000

1,018,710

Ընդամենը

2,339,156,960

166,923,604

19,602,000

8,404,142

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ

ԳԱՎԱՌ

1,112,877,380

83,353,838

5,310,000

4,075,943

ՍԵՎԱՆ

728,842,109

52,181,904

6,012,000

2,542,939

ՎԱՐԴԵՆԻՍ

1,291,511,323

94,997,665

7,812,000

4,816,278

ՃԱՄԲԱՐԱԿ

375,097,761

25,856,402

4,014,000

1,387,744

ՄԱՐՏՈՒՆԻ

2,227,791,911

171,632,430

5,562,000

8,454,896

Ընդամենը

5,736,120,485

428,022,239

28,710,000

21,277,801

ԼՈՌՈՒ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

654,291,384

40,551,804

11,718,000

2,254,478

ՏԱՇԻՐ

544,361,935

36,744,673

6,660,000

1,958,822

ՎԱՆԱՁՈՐ

2,275,597,825

143,174,908

38,538,000

7,920,245

ՍՊԻՏԱԿ

1,660,100,356

113,592,029

17,964,000

6,785,668

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ

1,693,666,523

121,034,377

14,562,000

5,542,500

Ընդամենը

6,828,018,023

455,097,790

89,442,000

24,461,712

ԿՈՏԱՅՔԻ

ԱԲՈՎՅԱՆ

1,247,511,103

86,267,814

13,356,000

4,335,444

ՀՐԱԶԴԱՆ

965,775,837

67,378,130

9,720,000

3,383,190

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ

569,957,816

39,534,257

5,904,000

2,058,228

ՆԱԻՐԻ

806,574,403

58,962,264

5,490,000

2,762,269

Ընդամենը

3,589,819,158

252,142,465

34,470,000

12,539,131

ՇԻՐԱԿԻ

ԱՐԹԻԿ

987,885,423

71,402,322

7,308,000

3,613,464

ԱՄԱՍԻԱ

68,662,736

4,727,404

702,000

292,490

ՄԱՐԱԼԻԿ

418,891,445

30,717,808

2,628,000

1,561,812

ԱԽՈՒՐՅԱՆ

526,291,666

38,600,743

3,312,000

1,944,896

ԱՇՈՑՔ

94,916,600

6,783,092

756,000

370,625

ԳՅՈՒՄՐԻ-1

1,551,299,524

102,589,795

20,934,000

5,751,165

ԳՅՈՒՄՐԻ-2

1,818,853,730

120,355,260

24,750,000

6,465,884

Ընդամենը

5,466,801,123

375,176,424

60,390,000

20,000,336

ՍՅՈՒՆԻՔԻ

ԳՈՐԻՍ

624,683,274

43,937,648

5,868,000

2,251,292

ԿԱՊԱՆ

338,643,467

18,010,347

9,180,000

1,029,942

ՄԵՂՐԻ

114,378,453

6,802,758

2,322,000

406,779

ՍԻՍԻԱՆ

261,086,109

18,983,210

1,890,000

883,965

Ընդամենը

1,338,791,302

87,733,964

19,260,000

4,571,978

ՏԱՎՈՒՇԻ

ԴԻԼԻՋԱՆ

460,518,186

31,153,553

5,580,000

1,642,962

ԻՋԵՎԱՆ

760,471,570

53,513,702

7,164,000

2,694,929

ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ

390,023,707

25,979,833

5,220,000

1,302,143

ԲԵՐԴ

453,692,317

31,919,796

4,212,000

1,675,897

Ընդամենը

2,064,705,781

142,566,884

22,176,000

7,315,931

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ

ՋԵՐՄՈՒԿ

79,121,620

5,195,581

1,098,000

299,887

ՎԱՅՔ

160,641,548

11,298,942

1,530,000

557,854

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ

523,403,537

36,186,036

5,562,000

1,868,926

Ընդամենը

763,166,705

52,680,559

8,190,000

2,726,667

ԵՐԵՎԱՆԻ

ԱՋԱՓՆՅԱԿ

730,855,560

43,959,991

14,580,000

2,364,639

ԱՎԱՆ

232,306,402

13,034,851

5,562,000

762,016

ԱՐԱԲԿԻՐ

330,569,348

11,304,356

15,300,000

943,090

ԴԱՎԹԱՇԵՆ

205,106,759

13,580,546

2,826,000

685,684

ԷՐԵԲՈՒՆԻ

669,122,526

40,884,571

12,582,000

2,293,640

ԿԵՆՏՐՈՆ

557,363,591

26,197,640

18,558,000

1,691,326

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ

791,041,262

51,281,085

11,826,000

2,813,020

ՆՈՐ ՆՈՐՔ

573,135,998

31,893,993

14,022,000

1,845,340

ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ

71,665,983

3,982,417

1,746,000

243,748

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ

105,477,059

7,116,979

1,332,000

340,776

ՇԵՆԳԱՎԻԹ

919,010,507

53,101,933

20,466,000

3,016,276

ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ

374,999,572

21,337,215

8,694,000

1,218,749

Ընդամենը

5,560,654,566

317,675,577

127,494,000

18,218,303

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ՀՀ

39,498,346,600

2,701,922,434

448,596,000

141,010,450

 

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել