Լևոն Ալթունյանի հրամանով սահմանվել է դպրոցականների օրական և շաբաթական ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը

Առողջապահության արդեն նախկին նախարար Լևոն Ալթունյանի 12-Ն հրամանով սահմանվում են դպրոցներին ներկայացվող պահանջները:  Հրամանը ստորագրվել է 2017 թվականի մարտի 28-ին, ուժի մեջ է մտել նույն տարվա մայիսի 12-ից:

Այս հրամանով սահմանվում է, որ ուսաստատության 1-9-րդ դասարաններում նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում չի թույլատրվում, իսկ 10-12-րդ դասարաններում թույլատրվում է նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում:

Դասացուցակը կազմվում է հաշվի առնելով առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը, սովորողների օրվա և շաբաթվա մտավոր աշխատունակության առավելագույն թույլատրելի նորմերը, դասացուցակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները:

Դասամիջոցների տևողությունը կազմում է 10-ական րոպե, մեծ դասամիջոցի տևողությունը կազմում է 20-30 րոպե, հնարավոր է կազմակերպել 2 դասամիջոց 20-ական րոպե: Մեծ դասամիջոցը կազմակերպվում է 2-րդ և/կամ 3-րդ դասաժամերից հետո:

Սովորողների կողմից բերվող դասագրքերի և գրենական պիտույքների հավաքածուի քաշը չպետք է գերազանցի 1-ին, 2-րդ դասարանների սովորողների համար 1,5 կգ, 3-րդ, 4-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 2 կգ, 5-6-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 2,5 կգ, 7-8-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 3,5 կգ, 9-12-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 4 կգ:

Սովորողների օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը

Դասարաններ

Օրական թույլատրելի առավելագույն
թույլատրելի ուսումնական
ծանրաբեռնվածության
 նորմեր

1

Օրական ոչ ավելի, քան 4 դաս, շաբաթը 1 անգամ 5 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին

2-4

Օրական ոչ ավելի, քան 5 դաս, շաբաթը 1 անգամ 6 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին

5-6

Օրական ոչ ավելի, քան 6 դաս

7-12

Օրական ոչ ավելի, քան 7 դաս

Սովորողների շաբաթական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը

Դասարաններ

Շաբաթական առավելագույն
թույլատրելի ուսումնական ծանրաբեռնվածության
նորմեր (ակադեմիական ժամեր)

6-օրյա ուսումնական

շաբաթ

5-օրյա ուսումնական

շաբաթ

 1

22

20

2-4

25

22

5

31

28

6

32

29

7

34

31

8-9

35

32

10-12

36

33

Ուսումնական շենքերի միջանցիկ օդափոխության տևողությունը՝ կախված արտաքին ջերմաստիճանից

Արտաքին
ջերմաստիճանը,
0C

Շենքերի օդափոխության տևողությունը, րոպե

Փոքր դասամիջոցներին

Մեծ դասամիջոցներին
և հերթափոխերի միջև

10 – 6

4 – 10

25 – 35

5 – 0

3 – 7

20 – 30

0 – (-5)

2 – 5

15 – 25

(-5) – (-10)

1 – 3

10 – 15

(-10) – ցածր

1 – 1,5

5 – 10

Հաստատության 1-4-րդ դասարանների առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ

Միավորների քանակը
(բարդության աստիճան)

Մաթեմատիկա

8

Ռուսաց լեզու

7

Օտար լեզու

8

Ես և շրջակա աշխարհը

6

Մայրենի

5

Կերպարվեստ և երաժշտություն

3

Տեխնոլոգիա

2

Ֆիզկուլտուրա

1

Շախմատ

8

 

Հաստատության 5-9-րդ դասարաններում ուսուցանվող առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ

Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի)

5-րդ դասարան

6-րդ դաս.

7-րդ դաս.

8-րդ դաս.

9-րդ դաս.

Քիմիա

13

10

12

Երկրաչափություն

12

10

8

Ֆիզիկա

8

9

13

Հանրահաշիվ

10

9

7

Գծագրություն

5

4

Կենսաբանություն

10

8

7

7

7

Տնտեսագիտություն

11

Մաթեմատիկա

10

13

Օտար լեզու

9

11

10

8

9

Ռուսաց լեզու

8

12

11

7

6

Հայրենագիտություն

7

Բնագիտություն

7

8

Աշխարհագրություն

5

Հայաստանի աշխարհագրություն

7

6

6

5

Հայոց պատմություն

8

6

8

10

Համաշխարհային պատմություն

8

6

8

10

Հայոց եկեղեցու պատմություն

8

8

6

8

10

Հայոց լեզու

8

12

11

7

6

Տեխնոլոգիա

4

3

2

Գրականություն

4

6

4

4

7

Կերպարվեստ

3

3

1

3

_

Ֆիզկուլտուրա

3

4

2

2

2

Երաժշտություն

2

1

Ինֆորմատիկա

4

10

4

7

7

ՆԶՊ և անվտ. կենսագործ.

3

3

 

Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսուցանվող ուսումնական առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ

Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի)

Հանրակրթական առարկաներ

Միավորների քանակը (դժվարության աստիճան)

Ֆիզիկա

12

Ինֆորմատիկա,
տնտեսագիտություն

6

Երկրաչափություն

11

Հասարակագիտություն

5

Քիմիա

11

Կենսաբանություն

7

Հանրահաշիվ

10

Հայոց եկեղեցու պատմություն (10-11-րդ դասարաններում)

4

Ռուսաց լեզու

9

Աշխարհագրություն

3

Հայ գրականություն

8

ՆԶՊ և անվտ. Հայրենագիտություն.
(10-11-րդ դասարաններ)

2

Կենսաբանություն

7

Ֆիզկուլտուրա

1

Հայոց լեզու

7

Օտար լեզու

8

Հայոց պատմություն

9

Համաշխարհային պատմություն

9

Հրամանը ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի մայիսի 12-ից:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել