Նորություններ

Լրահոս

Հարցազրույցներ

Վերլուծություններ

Ինչպե՞ս է կատարվում տոկոսների վճարումը բանկի կողմից դրամական միջոցներ օգտագործելու համար

Հաճախորդի հաշվում եղած դրամական միջոցներն օգտագործելու համար բանկը վճարում է տոկոսներ, որոնց գումարը մուտքագրվում է հաշվում, եթե այլ բան նախատեսված չէ բանկային հաշվի պայմանագրով: