Daily Archives: Երկուշաբթի, Հունվար 16, 2017

Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշի օգտագործման կանոնները խախտելը կառաջացնի պատասխանատվություն

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի համաձայն՝ անընթեռնելի կամ ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշով տրանսպորտային միջոցներ վարելը`