Daily Archives: Շաբաթ, Մարտ 3, 2018

Ո՞ր դեպքում է հնարավոր մերժել հանցանք կատարված անձին հանձնելու մասին խնդրանքը

Հանցանք կատարած անձին հանձնելը /էքստրադիցիան/ այն պետությանը հանձնելն է, որի քաղաքացին է հանդիսանում հանցանք կատարած անձը կամ որի տարածքում կատարվել է հանցանքը: Պետությունների միջև կնքված պայմանագրերի և միջազգային կոնվենցիաների հիման վրա է իրականացվում հանցանք կատարած անձին հանձնումը: «Հանձնման մասին» 1957թ. Եվրոպական կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են միմյանց հանձնել այդ կոնվենցիայի դրույթների և… Read more »