Հաջողության պատմություններ

 

Ընտանիքի վիշտը մասամբ փարատված է

Հ.Հ.-ն զանգահարելով Վայոց Ձորի ՇՊԱԿ, տեղեկացրեց, որ վերջերս ամուսինը մահացել է և նախկին ամուսնու գործատուն հրաժարվում է վճարել վերջին երկու ամսվա կատարած աշխատանքի դիմաց ամուսնու վարձատրությունը: