Կարեն Հովհաննիսյան

Փաստաբան, Երևան

 

«Սահմանադրական դատարան» և «Վճռաբեկ դատարան» հակամարտություն

ՀՀ Սահմանադրությամբ ցանկացած անձի երաշխավորվում է դատական, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք: Դատական պաշտպանության իրավունքի բաղադրատարրերից մեկն է հանդիսանում է դատական ակտերի բողոքարկման և դրա վերանայման իրավունքը: