Գոհար Կոստանյան

Իրավաբան, Երևան

 

Մահվան իրավունք, թե՞ ապրելու պարտականություն

Կյանքի և մահվան իրավունքները հանդիսանում են երկու միմյանց հետ փոխկապակցված ասպեկտներ: Այս փոխկապակցվածությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նրանք կախված են մեկը մյուսից, եթե համարենք, որ մահը իրենից ներկայացնում է կյանքի բացակայություն և հակառակը:

Օրվա ո՞ր հատվածն է համարվում գիշերային ժամանակ

Գիշերը մի ժամանակահատված է, որի ընթացքում երկնային մարմնի (մոլորակի, նրա արբանյակի ևայլն) մակերևույթի վրա որոշակի կետի համար կենտրոնական լուսատուն (Արեգակը, աստղը) գտնվումէ հորիզոնի գծիցներքև։