Արփինե Եղիկյան

Փաստաբան, Երևան

Հերթական անտրամաբանական վերակազմակերպումը. աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողությունը կիրականացնի Առողջապահական պետական տեսչությունը

Հերթական անտրամաբանական վերակազմակերպումը. աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողությունը կիրականացնի Առողջապահական պետական տեսչությունը

 

Ի՞նչ լեզու են «մատուցում» հեռուստաընկերությունները

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռարձակվող հեռուստառադիոհաղորդումների լեզուն գրական հայերենն է, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: Հեռուստառադիոընկերությունները պարտավոր են ապահովել իրենց հաղորդումների լեզվի անաղարտությունը:

Ի՞նչ պետք չէ անել, եթե ստացել եք վճարման կարգադրություն

Վճարման կարգադրության ինստիտուտն ամրագրված է ինչպես ՀՀ Քաղաքացիական, այնպես էլ Վարչական դատավարության օրենսգրքերում: Սակայն պրակտիկայում առավել կիրառելի է վարչական դատավարությունում: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձից վարչական ակտի հիման վրա որոշակի դրամական գումարներ բռնագանձելու նպատակով վարչական մարմինը հայցով դիմում է դատարան՝ ստանալու վճարման կարգադրություն: Դատարանը, վճարման կարգադրությունը մերժելու հիմքերի բացակայության դեպքում, առանց ստուգելու հայցի հիմնավորվածությունը, արձակում է… Read more »