Այլ հարցազրույցներ

Շիրակի մարզում կոռուպցիոն ռիսկերն ավելի շատ են բնակարանային ապահովության և կրթական ոլորտներում

Շահերի պաշտպանության և աջակցության կենտրոնների (ՇՊԱԿ) ազգային ցանցը` որպես ՀԿ-ների կողմից կառավարվող հակակոռուպցիոն կենտրոններ, գործում են Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում: Նրանք, ովքեր դարձել են կոռուպցիայի զոհ կամ կոռուպցիոն դրսևորումների են հանդիպել, կարող են դիմել, ստանալ անվճար խորհրդատվություն և աջակցություն:

 

Մարդկանց փոքր տոկոսն է տեղյակ իր իրավուքներին

Շահերի պաշտպանության և աջակցության կենտրոնների (ՇՊԱԿ) ազգային ցանցը` որպես ՀԿ-ների կողմից կառավարվող հակակոռուպցիոն կենտրոններ, գործում են Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում: Նրանք, ովքեր դարձել են կոռուպցիայի զոհ կամ կոռուպցիոն դրսևորումների են հանդիպել, կարող են դիմել, ստանալ անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն: