Պարզաբանում է նոտարը

 

Երկու և ավելի անձանց պատկանող գույքի սեփականության իրավական կարգավորումը. պարզաբանում է նոտարը

Արդյո՞ք այն բոլոր դեպքերում, երբ գույքը պատկանում է 2 և ավելի աձանց, բոլոր սեփականատերերի համաձայնությունը հարկավոր է գույքի տնօրինման (վաճառքի, գրավադրման, նվիրատվության և այլն) համար: