Այլ իրազեկումներ

Իրազեկում անհատ ձեռնարկատերերին արտոնագրային վճարի չափերի մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում արտոնագրային վճար վճարող են համարվում իրենց հաշվառման (բնակության, գործունեության իրականացման) վայրի հարկային մարմիններին օրենքով սահմանված ժամկետներում ու կարգով դիմում-հայտարարություն ներկայացրած ինչպես անհատ ձեռնարկատերերը, այնպես էլ գործարարական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձինք, բացառությամբ «Արտոնագրային վճարների մասինն» ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերի:

 

Առավելագույնը որքա՞ն է տևում հարցաքննությունը

Քրեական դատավարությունում հարցաքննության իրավունքը վերապահված է քննիչին, հետաքննություն կատարող անձին, դատախազին, դատական քննության փուլում և քաղաքացիական դատավարությունում՝ դատարանին։

Որքա՞ն ժամետով է տրվում լիցենզիա զենքի ներկրման համար

ՀՀ տարածքում զենքի շրջանառության նկատմամբ ամբողջական ծավալով հսկողություն է սահմանում ՀՀ ՆԳ նախարարության հասարակական կարգի ապահովման (ՀԿԱ) վարչությունը, որի կողմից էլ տրվում են զենքի ձեռքբերման, պահպանման, օգտագործման, վաճառքի լիցենզիաները, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ թույլտվությունները: