Այլ իրազեկումներ

Ու՞մ է թույլատրվում զենք կրել

«Զենքի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ Քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացին:

 

Ի՞նչ է հարկավոր իմանալ վարորդներին մութ ժամանակ երթևեկելիս

Տրանսպորտային միջոցների գոյության ամբողջ ժամանակահատվածում բավականին արդիական և տարածված խնդիր են իրենցից ներկայացնում ավտոտրանսպորտային պատահարները: Որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի խուսափել նման դեպքերից անհրաժեշտ է պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները:

Անվճար բժշկական օգնություն հղի կանանց համար

Պետությունը մոր ընտանիքի և մանկության պաշտպանության իր գործառույթի իրականացումը ապահովելու համար նաև սահմանում է որոշակի երաշխիքներ, այդ թվում՝ անվճար բժշկական ծառայության տրամադրում: