Այլ իրազեկումներ

 

Ի՞նչ տուգանք է նախատեսված ոստիկանի պահանջը չկատարելու համար

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 31-րդ կետը սահմանում է, որ տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու մասին ոստիկանության ծառայողի` օրենքով սահմանված կարգով տրված պահանջը վարորդների կողմից դիտավորյալ չկատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: