Այլ իրազեկումներ

Որքա՞ն է անձնագրի վավերականության ժամկետը

«Քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը սահմանում է «Անձնագիր ձեռք բերելու իրավունքը և անձնագրի վավերականության ժամկետը»: Համաձայն այս հոդվածի՝ Քաղաքացին անձնագիր ստանում է կամավոր` անկախ տարիքից: Մինչև 16 տարեկան քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով, իսկ 16 տարին լրացած քաղաքացիներին` 10 տարի վավերականության ժամկետով: Ընդ որում, մինչև 16 տարեկան, ինչպես նաև 16… Read more »

 

Իրազեկում երթուղային տաքսու վարորդներին

2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ից ՀՀ կառավարության N 1471-Ն որոշմամբ փոխվել է մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիայի ձևը:

Ե՞րբ ՀԴՄ-ների կիրառումը պարտադիր չէ

բնակչությանը կոմունալ ծառայությունների մատուցման, պայմանով, որ դրանց դիմաց կանխիկ դրամով դրամական հաշվարկներ իրականացնելիս վճարողին տրամադրվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարումը հավաստող փաստաթուղթ.