Այլ իրազեկումներ

Արդյո՞ք բարեգործությունը խրախուսվում է

Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր բարեգործի կոչմանը կարող են արժանանալ այն բարեգործները, ովքեր բարեգործական նպատակների իրականացման համար հինգ տարի անընդմեջ ճանաչվել են տարվա բարեգործ:

 

Քանի՞ օրում պետք է վճարվի խախտման տուգանքը

Տրանսպորտային միջոցներով կատարված, տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթն ունի իր առանձնահատկությունները:

Ինչպե՞ս է հաշվարկվում զինվորական ծառայության ժամկետը

Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածը սահմանում է, որ զինվորական ծառայության ընդհանուր ժամկետում ներառվում է զինծառայողի՝ ժամկետային զինծառայության ամբողջ ժամանակաշրջանը՝ անկախ ընդհատումներից:

Արդյո՞ք կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար ընտրական իրավունքներ

Կանանց եվ տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն՝ կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ և հավասար հնարավորություններ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, հանրաքվեներին մասնակցելիս: