Այլ իրազեկումներ

 

Իրազեկում 63 տարեկան լրացած անձանց

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 9–րդ հոդվածի համաձայն կենսաթոշակ նշանակվում է 63 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 տարվա աշխատանքային ստաժ։

Ո՞ր պայմանների դեպքում է դադարեցվում բնակարանի վարձակալությունը

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 675-րդ հոդվածը սահմանում է այն պայմանները, որոնց առկայության դեպքում կողմերի համաձայնությամբ ընդհանուր կարգով պայմանագրի դադարեցման կարգից բացի նախատեսվում է նաև պայմանագրի դադարեցման կարգ՝ կողմերի միջև համաձայնության բացակայության դեպքում:

Ինչպիսի՞ դրույթներ է նախատեսում Սահմանադրության նախագիծը փաստաբանների համար

Եթե գործող Սահմանադրության 20-րդ հոդվածը անձի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքի մասով ընդամենը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք: Օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավաբանական օգնությունը ցույց է տրվում պետական միջոցների հաշվին։