Լրահոս

 

Ի՞նչ տարրերից է բաղկացած դատական ծախսերի կազմը

Յուրաքանչյուր դատավարության շրջանակներում իրականացվում են որոշակի իրավաբանական գործողություններ և կատարվում են որոշակի ծախսեր, որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է հատուցման:

Ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց նվազագույն իրավունքները

Ձերբակալված կամ կալանավորված անձն ապահովվում է առողջության և ուժերի պահպանման համար բավարար անվճար սննդով, որի նվազագույն չափաբաժինները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Ո՞ր դեպքում ֆիզիկական անձինք կարող են առանց մաքսատուրքի վճարման ՀՀ մաքսային սահմանով գույք տեղափոխել

ՀՀ մաքսային օրենսգրքի և Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքներ տեղափոխելիս մաքսային մարմինների կողմից գանձվում են մաքսային վճարներ, այդ թվում`