Լրահոս

Անչափահասին լրիվ գործունակ ճանաչելը (էմանսիպացիա)

«Քաղաքացին լրիվ գործունակություն ձեռք է բերում չափահաս` 18 տարեկան դառնալով, սակայն օրենսդրությամբ որոշակի դեպքերում օրենսդրությունը հնարավորություն է ընձեռում ավելի վաղ տարիքում լրիվ գործունակություն ձեռք բերելը:

 

Ինպե՞ս փոխել երեխայի անունն ու ազգանունը

ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի համաձայն, յուրաքնչյուր երեխա անուն, հայրանուն և ազգանուն ունենալու իրավունք ունի։ Երեխային անուն տրվում է ծնողների համաձայնությամբ, իսկ հայրանուն՝ հոր անունով։ Երեխայի ազգանունը որոշվում է ծնողների ազգանունով։

Ո˚վ է ընթերական

Քննչական գործողությունների կատարմանը, որպես կանոն, ներկա են գտնվում ընթերականեր:
Ընթերակա կարող է լինել ՀՀ չափահաս այն քաղաքացին, որը շահագրգռված չէ քրեական գործով:

Հայաստանում թվային հեռուստատեսությունը կգործի 2015 թվականից

Այսօր` օգոստոսի 23-ին, Կառավարության որոշմամբ հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետությունում վերգետնյա թվային հեռուստառադիոհեռարձակման համակարգի ներդրման ծառայությունների մատուցման բնութագրին ներկայացվող պահանջները։