Լրահոս

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում կան անճշտություններ

Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքի 1707 հոդվածը պատասխանատվություն է նախատեսում ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) օտարման կամ ապօրինի ձեռք բերված ակցիզային դրոշմանիշերով կամ հսկիչ նշաններով(դրոշմապիտակներով) ապրանքներ դրոշմավորելու համար:

 

Եթե անհայտ է պատասխանողի գտնվելու վայրը

Որպես կանոն, պատասխանողի փաստացի գտնվելու վայրն անհայտ լինելու դեպքում դատարանը գործը քննում է պատասխանողի վերջին հայտնի բնակության վայրի համայնքի ղեկավարի, իսկ Երևան քաղաքում Երևանի վարչական շրջանի ղեկավարի կամ նրա վերջի հայտնի աշխատավայրի տնօրինության կողմից ծանուցում ստանալու փաստը հաստատվող մակագրությամբ հաղորդագրություն ստանալուց հետո: