Լրահոս

 

Սահմանվու ՞մ է արդյոք փորձաշրջան հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելիս

Կարևորելով հաշմանդամների` որպես հասարակության լիարժեք անդամների իրավունքները, օրենսդիրը սահմանել է որոշակի երաշխիքներ` հասարակության առավել խոցելի մասի զբաղվածության ապահովման ուղղությամբ:

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կրթության իրավունքի իրականացման ինչպիսի ՞ երաշխիքներ կան

Գործնականում ապահովելու համար կրթության իրավունքի իրացումը` Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածը սահմանում է. Հիմնական ընդհանուր կամ միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ստացած` առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետական միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախապատրաստական դասընթացներ ընդունվում և սովորում են անվճար: