Լրահոս

Ինչպե՞ս ձեվակերպել ներկայացուցչի լիազորությունները քաղաքացիականդատավարությունում

Քաղաքացու տված լիազորագիրը վավերացնում է նոտարը կամ օրենքով նման իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը։ Փաստաբանին լիազորագիրը տրվում է հասարակ գրավոր ձևով և վավերացման ենթակա չէ:

 

Ամուսնալուծվելիս ամուսինների միջև ծագող վեճերի քննարկման կարգը

Որպես կանոն, դատական կարգով, ինչպես նաև քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն իրականցնող մարմիններում ամուսնալուծվելիս ամուսինները կարող են համաձայնության գալ այն մասին, թե նրանցից ում հետ են ապրելու երեխաները:

Կացության կարգավիճակի փաստաթղթերի տրման կամ դրանց ժամկետների երկարաձգման դիմաց գանձվող վճարները

Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ստանալու կամ դրա ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ օտարերկրյա քաղաքացիների դիմումները ՀՀ տարածքում ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համապատասխան մարմիններին: