Լրահոս

Ինչպե՞ս ընդունել ժառանգությունը ժամկետի ավարտից հետո

Ժառանգությունն ընդունելու համար սահմանված վեցամսյա ժամկետը լրանալուց հետո ժառանգությունը կարելի է ընդունել կամ մյուս ժառանգների համաձայնության առկայության դեպքում, կամ դատական կարգով հարգելի համարելով ժամկետի բացթողումը:

 

Հայրը ծնողական իրավունքներից չի զրկվի

Աշխեն Մանգոյանը, ներկայացուցչի միջոցով դիմելով դատարան, հայտնել է, որ պատասխանողը հայցվորի նախկին ամուսինն է և հանդիսանում է Սամուել և Լաուրա Համբարձումի Մանգոյանների հայրը, վերջինը չարամտորեն խուսափել է իր ծնողական պարտականությունները կատարելուց` նաև ալիմենտ վճարելուց, ավելին, 2 անգամ դատապարտված լինելով, երեխաների ներկայությամբ բռնաբարելով հայցվորին, իր հակաբարոյական վարքագծով վնասակար ազդեցություն է գործել նրանց վրա: