Լրահոս

Ու՞մ պարտականությունն է վարձակալության հանձնված գույքի հիմնական վերանորոգումը

Վարձատուն պարտավոր է իր հաշվին կատարել վարձակալության հանձնված գույքի հիմնական վերանորոգումը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ վարձակալության պայմանագրով: