«Նոտարական գործողությունների կատարման հետաձգման վերաբերյալ».պարզաբանում է նոտարը

– Նշենք, որ նոտարական գործողությունների կատարման հետաձգման կամ կասեցման հիմքերի առկայության դեպքումնոտարը դիմողի պահանջով կայացնում է հետաձգման կամկասեցման գրավոր որոշում, որում նշվում են հետաձգման կամկասեցման իրավական հիմքերը, իսկ օրենքով նախատեսվածդեպքում` նաև հետաձգման ժամկետը:

Նոտարական գործողության կատարումը հետաձգելու կամկասեցնելումասին որոշման մեկ օրինակը հանձնվում է նոտարականգործողությունների կատարման համար դիմած անձանց:

Իսկ այն դեպքում, երբ նոտարը նոտարական գործողություններիկատարման հետաձգման կամ կասեցման ժամանակ դիմողիցվերցնում է փաստաթղթեր, ապա հետաձգման կամ կասեցմանորոշման մեջ պետք է մանրամասն նշվեն վերցված փաստաթղթերիանվանումները, երբ և ում կողմից են կազմվել կամ տրվել և այլանհրաժեշտ տեղեկություններ:

Կենտրոն նոտարական տարածքի նոտար
Մարինե Մանուկյան

«Պարզաբանում է նոտարը» խորագիրը՝ Իրավաբան.net-ի և ՀՀ նոտարական պալատի համատեղ նախաձեռնությունն է, որի նպատակն է բարձրացնել քաղաքացիների իրավական իրազեկության մակարդակը

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել