Ի՞նչ և որքա՞ն կարող եք ներմուծել՝ առանց մաքսատուրքի

ՀՀ Կառավարության 29.03.2001թ. թիվ 251 որոշմամբ հաստատվել են ֆիզիկական անձանց կողմից առանց մաքսատուրքի վճարման Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների` բացառությամբ օդային տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվող ապրանքների, առանձին տեսակների բնաիրային չափերը:

Ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի Ապրանքի անվանումը Բնաիրային չափը
1 2 3
02 Միս և մսի սննդային ենթամթերքներ 10կգ
03 Ձկներ և խեցգետնանմաններ, կակղամորթներ և ջրային այլ անողնաշարավորներ, բացառությամբ՝ 10կգ
0301

– կենդանի ձուկ

այդ թվում՝

0302 90 000 ձկան խավիար 0,5կգ
04 Կաթնամթերք, թռչնի ձու, բնական մեղր, կենդանական
ծագման սննդամթերքներ՝ այլ տեղում չհիշատակված
կամ չներառված, բացառությամբ`
10կգ
0408 11

– ձվի փոշի

այդ թվում՝

0407 00

թռչնի ձու` կճեպով, թարմ, պահածոյացված

կամ խաշած

100 հատ
08 Ուտելի մրգեր և ընկույզներ, ցիտրուսային մշակաբույսերի ու սեխի կեղևներ և կճեպներ 10կգ
09 Սուրճ, թեյ, մատե կամ պարագվայական թեյ և համեմունքներ 1կգ
1206 00 Արևածաղկի սերմեր՝ կոտորակված կամ չկոտորակված 10կգ
15 Կենդանական կամ բուսական ծագում ունեցող ճարպեր և յուղեր, դրանց ճեղքումից ստացվող նյութեր, պատրաստի սննդայուղեր, բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող մոմեր, բացառությամբ՝ 10կգ
1515 30 100

– գերչակի յուղ և դրա թորամասեր,

ամինոունդեկանային թթվի արտադրության

համար՝ սինթետիկ մանրաթելի կամ

արհեստական պոլիմերային նյութերի

արտադրության մեջ օգտագործելու համար

16 Պատրաստի մթերքներ մսից, ձկից կամ
խեցգետնանմաններից, կակղամորթներից կամ ջրային
այլ անողնաշարավորներից

այդ թվում`

5կգ
1604 31 000 և 1604 32 00 խավիար` թառափազգիների և դրա փոխարինիչներ 0,5կգ
1704 Շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն (ներառյալ սպիտակ շոկոլադը), կակաո չպարունակող
այդ թվում՝
10կգ
1704 10 ծամոն` պատված կամ չպատված շաքարով 0,2կգ
18 Կակաո և դրանից մթերքներ, բացառությամբ՝ 5 կգ
1801 00 000

– կակաո հատիկավոր, ամբողջական կամ

կոտորակված, հում կամ բոված

1902

Մակարոնային արտադրանք, ջերմամշակման ենթարկված կամ չենթարկված, խորիզով (մսից կամ այլ մթերքներից) կամ առանց  խորիզի, կամ պատրաստված այլ եղանակով՝ ինչպիսիք են սպագետին, մակարոնը, լապշան, կոտոշիկները, ռավիոլին, կաննելլոնին, կուսկուսը՝ սննդի մեջ օգտագործման համար պատրաստի կամ ոչ պատրաստի վիճակում

5կգ
1904

Պատրաստի սննդամթերք, ստացված հացաբույսերի հատիկների կամ հացահատիկային մթերքների փքեցմամբ կամ բովմամբ (օրինակ՝ եգիպտացորենի փաթիլները), հատիկաբույսեր` հատիկի կամ փաթիլների տեսքով (բացի եգիպտացորենի հատիկից)` այլ եղանակով մշակված (բացառությամբ մանր և խոշոր աղացված ալյուրի, ձավարի) նախապես խաշված կամ այլ եղանակով պատրաստված, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված

5կգ
1905 31,
1905 32
Քաղցր չոր թխվածքաբլիթ, վաֆլի և վաֆլու շերտեր 5կգ
21 Սննդամթերք` տարբեր, բացառությամբ՝ 1կգ
2102 – խմորիչներ (ակտիվ կամ ոչ ակտիվ)
22 Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, քացախ 2 լիտր
կամ
1 շիշ,
եթե
1 շշի
տարողու-
թյունը 2
լիտրից
ավելի է
2402

Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելլաներ (բարակ սիգարներ) և սիգարետներ՝ ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով

այդ թվում՝
սիգարներ 10 հատ
սիգարելլաներ 400 հատ
սիգարետներ (ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի) 400 հատ
64 Կոշկեղեն, զանկապաններ և նմանատիպ իրեր, դրանց
մասեր, բացառությամբ
5 զույգ
6406

– կոշիկի մասեր (ներառյալ կոշկերեսը,

ամրացված կամ չամրացված հիմնական

միջատակով), հանովի միջատակեր, կրնկամասեր

և նմանատիպ իրեր, զանկապաններ ու

նմանատիպ իրեր և դրանց մասեր

91 Ժամացույցներ և ժամացույցների մասեր,
բացառությամբ՝
3 հատ
9108-9112,
9114
-ժամացույցների մասեր

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել