Առանց մաքսատուրքի վճարման ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների առանձին տեսակների բնաիրային չափերը

ՀՀ կառավարության 29.03.2001 թ.-ի թիվ 251 որոշմամբ հաստատվել են ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսատուրքի վճարման ՀՀ մաքսային սահմանով օդային տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվող ապրանքների առանձին տեսակների բնաիրային չափերը: Ստորև ձեզ ենք ներկայացնում ցուցակը՝ քանակներով.

Ապրանքի
ծածկագիրն ըստ
ԱՏԳԱԱ-ի
Ապրանքի անվանումը Բնաիրային
չափը
09 Սուրճ, թեյ, մատեկամպարագվայականթեյ
և համեմունքներ
1կգ
16 Պատրաստի մթերքներ մսից, ձկից կամ
խեցգետնանմաններից, կակղամորթներից
կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից. այդ թվում`
5կգ
1604 31 000 և 1604 32 00 խավիար` թառափազգիների և դրա փոխարինիչներ 0,5կգ
21

Սննդամթերք` տարբեր

բացառությամբ՝

1կգ
2102 – խմորիչներ (ակտիվ կամ ոչակտիվ)
22 Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, քացախ 2 լիտր կամ
1 շիշ, եթե 1 շշի
տարողությունը
2 լիտրից
ավելի է
2402 Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելլաներ
(բարակսիգարներ) և սիգարետներ՝ ծխախոտով կամ
դրա փոխարինիչներով
այդ թվում՝
սիգարներ 10 հատ
սիգարելլաներ 400 հատ
սիգարետներ (ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի) 400 հատ

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել