Ի՞նչ և որքա՞ն քանակությամբ ապրանքներ կարող եք ներմուծել ՀՀ տարածք՝ առանց մաքսատուրքի

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 թվականի  մարտի 29 N 251 որոշման համաձայն՝

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՎ ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ

Ապրանքի
ծածկագիրը`
ըստ ԱՏԳ ԱԱ

Ապրանքի անվանումը

Բնաիրային չափը

09 Սուրճ, թեյ, մատե (պարագվայական թեյ) և համեմունքներ 1 կգ

16

160430

Մսի, ձկան, խեցգետնանմաններից,
կակղամորթերից կամ ջրային այլ
անողնաշարավորներից արտադրանք
այդ թվում`
ձկան խավիար և խավիարի փոխարինիչներ

5 կգ

0,5 կգ

21
2102
Տարբեր տեսակի սննդամթերք, բացառությամբ`
-դրոժներ
1 կգ
22 Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ,
քացախ
2 լիտր կամ 1 շիշ,
եթե 1 շշի
տարողությունը 2 լիտրից ավելի է
2402 Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելաներ (բարակ սիգարներ) և սիգարետներ` ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով
այդ թվում`
սիգարներ
սիգարելաներ
սիգարետներ (ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի)
10 հատ
400 հատ
400 հատ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ` ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ

 

Ապրանքի
ծածկագիրը`
ըստ ԱՏԳ ԱԱ

Ապրանքի անվանումը

Բնաիրային չափը

02 Միս և մսի ենթամթերք 10 կգ

03

0301

030270

Ձկնեղեն, խեցգետնանմաններ, կակղամորթեր և ջրային այլ անողնաշարավորներ, բացառությամբ`
– կենդանի ձուկ
այդ թվում`
ձկան խավիար

10 կգ

0,5 կգ

04
0408 110407
Կաթ և կաթնեղեն, թռչնի ձու, բացառությամբ`
– ձվի փոշի
այդ թվում`
թռչնի ձու

10 կգ

100 հատ

08 Ուտելի պտուղներ, ընկույզ, բոստանային կամ ցիտրուսային մշակաբույսերի կեղևներ և կճեպներ 10 կգ
09 Սուրճ, թեյ, մատե (պարագվայական թեյ) և համեմունքներ 1 կգ
1206 00 Արևածաղկի սերմ 10 կգ

15

1515 30 100

Կենդանական կամ բուսական ծագում ունեցող
ճարպեր և յուղեր, դրանց ճեղքումից ստացվող
նյութեր, պատրաստի սննդայուղեր, բուսական
կամ կենդանական ծագում ունեցող մոմեր,
բացառությամբ`
– գերչակի յուղ
10 կգ

16

160430

Մսի, ձկան, խեցգետնանմաններից, կակղամորթերից կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից արտադրանք
այդ թվում`
ձկան խավիար և խավիարի փոխարինիչներ

5 կգ

0,5 կգ

1704

1704 10

Շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն
այդ թվում`
ծամոն

10 կգ

0,2 կգ

18

1801

Կակաո, կակաոյից պատրաստված մթերք,
բացառությամբ`
– կակաո հատիկավոր, աղացած, չոր կամ բովված
5 կգ
1902 Մակարոնեղեն 5 կգ
1904 Հացահատիկային մշակաբույսերից պատրաստված կերակրատեսակներ 5 կգ
1905 30 Քաղցր թխվածքաբլիթ, վաֆլի 5 կգ
21
2102
Տարբեր տեսակի սննդամթերք, բացառությամբ`
– դրոժներ
1 կգ
22 Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ,
քացախ
2 լիտր կամ 1 շիշ,
եթե 1 շշի
տարողությունը 2 լիտրից ավելի է
2402 Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելաներ (բարակ սիգարներ) և սիգարետներ` ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով
այդ թվում`
սիգարներ
սիգարելաներ
սիգարետներ (ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի)
10 հատ
400 հատ
400 հատ
64
6406
Կոշիկ, բացառությամբ`
– կոշիկի մասեր
5 զույգ

91

9104 00 100

9108-9112,
9114

Ժամացույցներ և ժամացույցների մասեր,
բացառությամբ`
– ժամացույցներ` քաղաքացիական ավիացիայի
համար
– ժամացույցների մասեր
3 հատ

 

Իրավաբան․net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել