«Լոռու մարզի համատիրությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործընթացների մոնիթորինգ» ծրագիր, իրականացնող` «Լոռու մարզի համատիրությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Լոռու մարզ):

 

• Ծրագիր

• Հաշվետվություն`

Զեկույց «Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործընթացների մոնիթորինգ»