«Օրենքը հանուն իրավունքի գերակայության» հասարակական կազմակերպություն

«Մատչելի կրթություն՝ առանց կոռուպցիոն ռիսկերի և տարբերակված մոտեցման» ծրագիր, իրականացնող` «Օրենքը հանուն իրավունքի գերակայության» հասարակական կազմակերպություն (Սյունիքի մարզ):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

Զեկույց «Մատչելի կրթություն՝ առանց կոռուպցիոն ռիսկերի և տարբերակված մոտեցման»