«Արարատի մարզի Կանաչներ» հասարակական կազմակերպություն

«Հանրային վերահսկողության մեխանիզմների հզորացում Արարատի մարզում» ծրագիր, իրականացնող` «Արարատի  մարզի  Կանաչներ» հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ «Արարատ քաղաքի կանանց խորհուրդ» հասարակական կազմակերպություն (Արարատի մարզ):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

Զեկույց «Հանրային վերահսկողության մեխանիզմների հզորացում Արարատի մարզում»