«Սոցիալական Տեխնոլոգիաների կենտրոն»

«ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի հանրային վերահսկողության և  մոնիթորինգ» ծրագիր, իրականացնող` «Սոցիալական Տեխնոլոգիաների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Երևան):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

Զեկույց «իրավական եվ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ»