«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն

«Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, որպես հակակոռուպցիոն դիմադրողականություն առողջապահական գործընթացներում» ծրագիր, իրականացնող` «Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ Գյումրու «Կանթեղ» մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպություն (Շիրակի մարզ):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

«Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, որպես հակակոռուպցիոն դիմադրողականություն առողջապահական գործընթացներում մոնիթորինգի» արդյունքների Զեկույց