«Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Հայաստան ներկրվող ավտոմեքենաների մաքսազերծման ընթացքում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում» ծրագիր, իրականացնող` «Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Լոռու մարզ):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

Բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված առաջարկներ մշակելու համար սոցիոլոգիական հետազոտություն Զեկույց