«Գյումրու երիտասարդ քրիստոնեական ասոցիացիա «ՖԼՈՐԱ» հասարակական կազմակերպություն

«ԲՍՓՀ գործառույթների մոնիթորինգ» ծրագիր, իրականացնող` «Գյումրու երիտասարդ քրիստոնեական ասոցիացիա «ՖԼՈՐԱ» հասարակական կազմակերպություն, գործընկեր՝ «Համայնքային նախաձեռնությունների և քարոզչության կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Շիրակի մարզ):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

«ԲՍՓՀ գործառույթների մոնիթորինգի» արդյունքների զեկույց