«Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն

«ՄԻԱՍԻՆ ընդդեմ կոռուպցիայի» ծրագիր, իրականացնող` «Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ «Հրեշտակ» մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպություն (Արարատի մարզ):

Ծրագիր

Հաշվետվություն

Արարատ քաղաքի և հարակից համայնքների հանրակրթական դպրոցների հիմնախնդիրներ Զեկույց