Ենթադրամաշնորհառուներ

«Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Հայաստան ներկրվող ավտոմեքենաների մաքսազերծման ընթացքում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում» ծրագիր, իրականացնող` «Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Լոռու մարզ):

«Գյումրու երիտասարդ քրիստոնեական ասոցիացիա «ՖԼՈՐԱ» հասարակական կազմակերպություն

«ԲՍՓՀ գործառույթների մոնիթորինգ» ծրագիր, իրականացնող` «Գյումրու երիտասարդ քրիստոնեական ասոցիացիա «ՖԼՈՐԱ» հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ «Համայնքային նախաձեռնությունների և քարոզչության կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Շիրակի մարզ)

«Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպություն

«Մոնիթորինգի իրականացում Երևան քաղաքի 2 պոլիկլինիկաներում՝ պետության կողմից մարդասիրական ճանապարհով ստացված և անվճար տրվող դեղորայքի, բուժ. պարագաների և բժշկական սարքերի /այսուհետ՝ բժշկական ապրանքներ/, ինչպես նաև պետության կողմից հատկացված գումարներով գնված բժշկական ապրանքների ձեռք բերման և հիվանդներին բաշխումների վերաբերյալ»: ծրագիր, իրականացնող` «Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպություն (Երևան)

«Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն

«ՄԻԱՍԻՆ ընդդեմ կոռուպցիայի» ծրագիր, իրականացնող` «Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ «Հրեշտակ» մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպություն (Արարատի մարզ)

«Լրագրողների «Սելեն» ակումբ» հասարակական կազմակերպություն

«Կոռուպցիայի բացառումն առողջապահության ոլորտում, և դրան նպաստող անհրաժեշտ քայլերը» ծրագիր, իրականացնող` «Լրագրողների «Սելեն» ակումբ» հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ «Լոռու ՄԻԳ» հեռուստաընկերություն (Լոռու մարզ)

«ԼոգոՍ» Երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն

«Գյումրու հատուկ խնամքի տների և մանկատների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, երեխաների և նրանց ծնողների շահերի և իրավունքների պաշտպանության» ծրագիր, իրականացնող` «ԼոգոՍ» Երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն, համագործակից կազմակերպություններ`««ՈւԻԽ» Իրավաբանական Կլինիկա» հասարակական կազմակերպություն, «Արաքս Կենտրոն» Բարեգործական հասարակական կազմակերպություն (Շիրակի մարզ)

«Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Կոռուպցիոն ռիսկերը ներհիվանդանոցային դեղաշրջանառության տարբեր օղակներում» ծրագիր, իրականացնող` «Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Գեղարքունիքի մարզ)

«Փոքր և միջին բիզնեսի» հիմնադրամ

«ՓՄՁ հանրության համախմբում տեսչական գործընթացներում կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ» ծրագիր, իրականացնող` «Փոքր և միջին բիզնեսի» հիմնադրամ (Երևան)