Ենթադրամաշնորհառուներ

«Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Հայաստան ներկրվող ավտոմեքենաների մաքսազերծման ընթացքում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում» ծրագիր, իրականացնող` «Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Լոռու մարզ):

«Գյումրու երիտասարդ քրիստոնեական ասոցիացիա «ՖԼՈՐԱ» հասարակական կազմակերպություն

«ԲՍՓՀ գործառույթների մոնիթորինգ» ծրագիր, իրականացնող` «Գյումրու երիտասարդ քրիստոնեական ասոցիացիա «ՖԼՈՐԱ» հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ «Համայնքային նախաձեռնությունների և քարոզչության կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Շիրակի մարզ)

«Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպություն

«Մոնիթորինգի իրականացում Երևան քաղաքի 2 պոլիկլինիկաներում՝ պետության կողմից մարդասիրական ճանապարհով ստացված և անվճար տրվող դեղորայքի, բուժ. պարագաների և բժշկական սարքերի /այսուհետ՝ բժշկական ապրանքներ/, ինչպես նաև պետության կողմից հատկացված գումարներով գնված բժշկական ապրանքների ձեռք բերման և հիվանդներին բաշխումների վերաբերյալ»: ծրագիր, իրականացնող` «Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպություն (Երևան)

«Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն

«ՄԻԱՍԻՆ ընդդեմ կոռուպցիայի» ծրագիր, իրականացնող` «Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն, համագործակից՝ «Հրեշտակ» մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպություն (Արարատի մարզ)