Ինչպիսի՞ սննդամթերք է արգելվում ներմուծել Հայաստան

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված են այն սահմանափակումները, որոնցով արգելվում է ՀՀ տարածք ներմուծել, ՀՀ-ում իրացնել կամ հանրային սննդի ծառայության ոլորտում օգտագործել համապատասխան սննդամթերքներ, ինչպես նաև սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութեր:

Հղում կատարելով վերոգրյալ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի` նշենք, որ արգելվում է ՀՀ-ում ներմուծել, ՀՀ տարաքում իրացնել կամ հանրային սննդի ծառայության ոլորտում օգտագործել սննդամթերք, ինչպես նաև սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութեր` անկախ այն հանգամանքից, թե պիտանիության ժամկետի նշումը, որ լեզվով է կատարված, եթե`

1) պիտանիության ժամկետն անցած է

2) ընդհանուր պիտանիության ժամկետի լրանալուն մնացել է 30 օրից պակաս, իսկ 120 օրից պակաս պիտանիության ժամկետ ունեցող արտադրանքի դեպքում` 1/4-ից պակաս ժամկետ

3) փաթեթավորման կամ տարայի վրա պիտանիության ժամկետը բացակայում է կամ ընթեռնելի չէ

4) ժամկետը կրկնակի մակնշված է կամ բնօրինակ պիտանիության ժամկետը ջնջված է, և նշված է պիտանիության նոր ժամկետ:

Արգելվում է նաև ՀՀ ներմուծված սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի հայերեն մակնշումը փակցնել արտադրողի նշած բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա:

Ավելացնեք նաև, որ առանց պիտանիության ժամկետի, պիտանիության ժամկետն անցած, ոչ ընթեռնելի պիտանիության ժամկետով, պիտանիության ժամկետի կրկնակի մակնշմամբ, արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետը ջնջված և նոր ժամկետի նշումով, հայերեն մակնշումը արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա փակցված ապրանքներ իրացնելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից (100.000 դրամ) մինչև 200-ապատիկի չափով` 200,000 դրամ:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել