Փետրվարի 21-ը՝ մայրենի լեզվի միջազգային օր

1999-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հռչակեց Մայրենի լեզվի միջազգային օր` ի նպաստ մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման եւ գործածության աջակցման։

ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է: Պետական լեզու հռչակված հայերենը դարեր ի վեր հանդիսացել է հայ ժողովրդի մայրենի լեզուն:

Հայերենը սպասարկում է հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտները: Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է:

Հայաստանի Հանրապետությունը նպաստում է ժամանակակից գրական հայերենի կանոնարկմանը, բառակերտման, տերմինաբանության (եզրաբանության), ուղղագրության, ուղղախոսության, տառադարձության և կետադրության կանոնարկման սկզբունքների մշակմանը, աջակցում է իր սահմաններից դուրս բնակվող հայերի շրջանում հայոց լեզվի պահպանմանը և տարածմանը, նպաստում է հայերենի ուղղագրության միասնականացմանը, իր տարածքում երաշխավորում է ազգային փոքրամասնությունների լեզուների ազատ գործածությունը::

Պաշտոնատար անձինք և սպասարկման առանձին ոլորտներում աշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պարտավոր են տիրապետել գրական հայերենին:

Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող անձանց պաշտոնական ելույթների լեզուն գրական հայերենն է, եթե դա չի հակասում տվյալ միջազգային ատյանում ընդունված կարգին:
Պաշտոնական խոսքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պարտավոր են ապահովել գրական հայոց լեզվի անաղարտությունը:

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքը ամրագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռարձակվող հեռուստառադիոհաղորդումների լեզուն գրական հայերենն է, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: Հեռուստառադիոընկերությունները պարտավոր են ապահովել իրենց հաղորդումների լեզվի անաղարտությունը:

Այսօրվա իրականության պատկերը միանգամայն հակառակն է: Հայկական հեռուստաընկերությունների ու ռադիոների կողմից հեռարձակվող հեռուստահաղորդումների ընթացքում կիրառվող լեզվի մասին ևս մեկ անգամ խոսելն ավելորդ է: Պաշտոնատար անձանց և սպասարկման առանձին ոլորտներում աշխատող քաղաքացիների կողմից ևս հաճախ չի պահպանվում գրական հայերենով խոսելու պարտականությունը:

Այս օրը առիթ է սթափվելու, մտածելու դարերով պահպանված ու մեզ ժառանգված ոսկեղենիկ հայերենը պահպանելու և այն մեր սերունդներին անաղարտ տարբերակով փոխանցելու մասին:

Արփինե Եղիկյան

Աղբյուրը` Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել