Պատժելի՞ է ոչ սահմանված տեղերում առևտուր անելը

Իրազեկ քաղաքացի նախագծի 186-րդ տեսանյութի խորագիրն է՝ Պատժելի՞ է ոչ սահմանված տեղերում առևտուր անելը, փորձագետը՝ ՀԵԻԱ անդամ, փաստաբան Սոնա Հարությունյանը: ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Ոչ սահմանված տեղերում առևտուր անելը, բացառությամբ սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերի`առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև յոթանասունապատիկի չափով:

Բացել ամբողջ տեքստը

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել