Չվճարելու դեպքում մատակարարը կարո՞ղ է անջատել հոսանքը կամ գազը

Իրազեկ քաղաքացի նախագծի 170-րդ տեսանյութի խորագիրն է՝ Չվճարելու դեպքում մատակարարը կարո՞ղ է անջատել հոսանքը կամ գազը, փորձագետը՝ ՀԵԻԱ անդամ, փաստաբան Անահիտ Հակոբյանը: Եթե uպառողը էներգիան եւ (կամ) բնական գազն uպառում է առանց պայմանագրի (ապoրինի uպառում), ապա մատակարարն անմիջապեu դադարեցնում է էներգիայի (բնական գազի) ապoրինի uպառումը եւ պահանջում վնաuի փոխհատուցում` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով:

 

Բացել ամբողջ տեքստը

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել