Պար­տա­դիր զինծառայության զորակոչից խուսափած ՀՀ քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված քրեական հետա­պնդու­մը կդադարեցվի մինչ տարեվերջ

Այսօր՝ նոյեմբերի 8-ին, կառավարության նիստի ժամանակ կառավարությունը որոշում կընդունի օրենքի խախտմամբ պար­տա­դիր զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափած ու 27 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված քրեական հետա­պնդու­մը դադարեցնելու նպատակով ընդունված օրենքում փոփոխություն կատարել և ժամկետները երկարաձգել։

Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ պար­տա­դիր զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափած ու 27 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները, խուսափելով քրեական հետապնդումից, չեն վե­րա­դառնում Հայրենիք: Այդ քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված քրեական հետա­պնդու­մը դադարեցնելու նպատակով «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվո­րա­կան ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրեն­քի ընդունումից հետո մինչ այժմ ութ անգամ կատարվել է փոփոխություն, որը մեծ խթան է հանդիսացել հազարավոր երիտասարդների վերադարձը Հայրենիք ապահովելու գործում:

Նախագծի հիմանվորման մեջ նշվում է, որ օրենքի գործողության ոլորտն ընդգրկում է 1992 թվականի աշնանային զորակոչից մինչև (այժմ՝ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ն)  2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանա­կա­հատվածը և տարածվում է այդ ընթացքում «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հան­րապետության օրենքի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայության չզորա­կոչ­ված (զորակոչից խուսափած) ու 27 (պահեստազորի սպաները՝ 35) տարին լրացած կամ մինչև 27 (35) տարին լրանալը «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետու­թյան օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ պար­տադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու հիմքեր ձեռք բե­րած այն քաղաքացիների վրա, որոնց նկատմամբ պարտադիր զինվորական ծա­ռա­յու­թյու­նից խուսափելու հիմքով օրենքով սահմանված կարգով հարուցված է քրեական հետապնդում:

Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն օրենքով սահմանված կարգով զինվորական հաշվառումից հանված կամ արարքում հանցակազմի բացակայության հիմքով քրեական գործը կարճված կամ նույն հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա:

«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա­րելու մասին» ՀՀ օրենքի նախա­գծի (այսուհետ՝ Նախագիծ)` պետական բյուջեի եկամուտ­ների էական նվա­զեց­­ման կամ ծախսերի ավելացման վերաբերյալ:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել