Իրավունքի ընտրության վերաբերյալ կողմերի համաձայնության բացակայության դեպքում պայմանագրի նկատմամբ կիրառվելիք իրավունքը

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1285-րդ հոդվածի՝
1. Կիրառվելիք իրավունքի վերաբերյալ պայմանագրի կողմերի համաձայնության բացակայության դեպքում այդ պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ հիմնադրվել է, բնակության կամ գործունեության հիմնական վայր ունի այն կողմը, որը`
1) գրավատու է գրավի պայմանագրում.
2) երաշխավոր է երաշխավորության պայմանագրում.
3) վաճառող է առուվաճառքի պայմանագրում.
4) նվիրատու է նվիրատվության պայմանագրում.
5) վարձատու է վարձակալության պայմանագրում.
6) փոխատու է գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրում.
7) կապալառու է կապալի պայմանագրում.
8) հանձնակատար է հանձնարարության պայմանագրում.
9) կոմիսիոներ է կոմիսիայի պայմանագրում.
10) գործակալ է գործակալության պայմանագրում.
11) պահառու է պահատվության պայմանագրում.
12) փոխադրող է փոխադրման պայմանագրում.
13) առաքող է տրանսպորտային առաքման պայմանագրում.
14) պարտատեր է փոխառության կամ այլ վարկային պայմանագրում.
15) ֆինանսական գործակալ է դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման պայմանագրում.
16) բանկ է բանկային ավանդի և բանկային հաշվի պայմանագրերում.
17) իրավատեր է համալիր թույլտվության պայմանագրում.
18) ապահովագրող է ապահովագրության պայմանագրում.
19) լիցենզատու է բացառիկ իրավունքների օգտագործման լիցենզային պայմանագրում:
2. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին կետի դրույթներից` կիրառվելիք իրավունքի վերաբերյալ պայմանագրի կողմերի համաձայնության բացակայության դեպքում`
1) այն պայմանագրի նկատմամբ, որի առարկան անշարժ գույքն է, ինչպես նաև գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ գտնվում է տվյալ գույքը.
2) շինարարական կապալի պայմանագրի և նախագծային ու հետազոտական աշխատանքների կապալի պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ ստեղծվում են պայմանագրով նախատեսված արդյունքները.
3) համատեղ գործունեության պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ իրականացվում է նման գործունեությունը.
4) աճուրդում կամ մրցույթով կնքված պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ անց է կացվել աճուրդը կամ մրցույթը:
3. Կիրառվելիք իրավունքի վերաբերյալ կողմերի համաձայնության բացակայության դեպքում սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերում չթվարկված պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ հիմնադրվել է, բնակության վայր կամ գործունեության հիմնական վայր ունի այն կողմը, որը կատարում է նման պայմանագրի բովանդակության համար վճռական նշանակություն ունեցող պայմանը: Պայմանագրի բովանդակության համար վճռական նշանակություն ունեցող պայմանը որոշելու անհնարինության դեպքում կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որի հետ առավել սերտ է կապված տվյալ պայմանագիրը:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել