ՊԵԿ նախագահի հրամանը՝ կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց՝ ՀՀ ռեզիդենտի կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքի ձևի վերաբերյալ

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը նոր հրաման է ստորագրել, որով հաստատել է կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

Հրամանը ստորագրվել է հունիսի 8-ին, ուժի մեջ է մտել հունիսի 26-ին:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ` ՀՀ ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Սույնով հաստատվում է, որ _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 (կազմակերպության անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը  /  ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

հանդիսանում է/էր Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ __________________ թվականին՝

 (տարեթիվ)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և _________________________________ միջև

 (պետության անվանումը)

կնքված՝ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկման մասին համաձայնագրի իմաստով,

և հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական

եկամուտների կոմիտեի _______________________________________ ստորաբաժանման կողմից:

 (հարկային ստորաբաժանման անվանումը)

 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)՝

Պետական եկամուտների կոմիտեի

 ____________________________ պետ՝  _____________ /                                       /
       (ստորաբաժանման անվանումը)         (ստորագրություն)         (ազգանուն, անուն, հայրանուն)

 

Կ.Տ.

 ____ /____ /____

 (օր / ամիս / տարի)

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել